Drodzy klienci, ogłaszamy konkurs w którym do wygrania jest Grill ogrodowy firmy Iwona Pellets!!!!

Zasady są bardzo proste! wystarczy, że:

 1. Zakupisz minimum 3 palety naszego najnowszego produktu – Iwona Pellets, przez cały okres trwania konkursu
 2. Wymyślisz hasło reklamowe firmy Opałownia (maksymalnie dwa hasła) i umieścisz je w komentarzu pod postem konkursowym na profilu facebook LINK
 3. Spośród nadesłanych haseł, komisja konkursowa wybierze jedno zwycięskie
 4. Nagrodą jest grill ogrodowy „prof grill  – IGG80” firmy Iwona Pellets. Link do produktu na stronie producenta: link

Zapraszamy serdecznie do udziału!!!

Uwaga – Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu. Udział w konkursie oznacza jego akceptację.

udział w konkursie oznacza Państwa zgodę na publikację hasła, imienia i nazwiska osoby wygranej oraz wykonanie zdjęcia podczas odbioru nagrody, które następnie będzie udostępnione na portalu facebook oraz stronie internetowej firmy Opałownia Łukasz Kuberacki

***

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest firma Opałownia Łukasz Kuberacki, Klępino 49, 73-110 Stargard, NIP: 8542129579
 2. Fundatorem nagrody jest firma Iwona Pellets Sp. Z o.o., Producent kominków hybrydowych i grillów, ul. Konstantynowska 19, 95-070 Rąbień AB
 3. Konkurs trwać będzie od 01.12.2020 i zostanie zakończony dnia 30.04.2021 o godzinie 23:59 Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu maju 2021 na profilu firmy.
 4. Wszelkie informacje odnośnie przebiegu konkursu oraz ogłoszenia wyników będą na bieżąco uzupełniane na profilu firmy oraz stronie internetowej
 5. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba pełnoletnia, mająca zarejestrowane konto na portalu społecznościowym facebook
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup minimum 3 palet pelletu firmy Iwona Pellets, przez cały okres trwania konkursu oraz wymyślenie hasła reklamowego firmy Opałownia
 7. Zakup minimum 3 palet pelletu firmy Iwona Pellets, może odbywać się etapami, np. po 1 palecie
 8. Zakup pelletu musi odbyć się przez tą samą osobę z dostawą na jeden, ten sam adres
 9. Hasło reklamowe należy napisać pod postem konkursowym umieszczonym na portalu społecznościowym facebook
 10. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Opałownia Łukasz Kuberacki. Dane osobowe będą wykorzystane tylko w ramach przeprowadzenia konkursu. Wymagane dane, które będą przetworzone to imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu kontaktowego
 11. Nagrodą jest grill ogrodowy „prof grill  – IGG80” firmy Iwona Pellets. Wartość nagrody wynosi 6 595,00 zł brutto
 12. Ogłoszenie konkursu nastąpi na profilu facebook firmy Opałownia oraz na stronie internetowej firmy
 13. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór hasła przeprowadzi komisja, składająca się z członków firmy Opałownia oraz przedstawiciela firmy Iwona Pellets.
 14. Oceniane będą jakość, długość i pomysłowość przesłanych haseł
 15. Odbiór nagrody powinien nastąpić osobiście w siedzibie firmy we wcześniej uzgodnionym terminie i na zasadach określonych przez organizatora konkursu
 16. Odbierający nagrodę wyraża zgodę na wykonanie i upublicznienie zdjęcia ukazującego odbiór nagrody

17.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.

Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do firmy Opałownia Łukasz Kuberacki