Firma Opałownia Łukasz Kuberacki informuje, że zadanie pn.:

„Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby rozwoju firmy w miejscowości Klępino 49, gmina Stargard”

objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

zakończyło się niezłożeniem żadnej oferty.