Firma Opałownia Łukasz Kuberacki informuje, że zadanie pn.:

„Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby rozwoju firmy w miejscowości Klępino 49, gmina Stargard”

ślusarka/stolarka okienna

objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

zakończyło się wyborem wykonawcy:

FRAMEX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
NIP: 8542422888