Pewnie już nie raz słyszałeś o tym, że jak kupować pellet to tylko ten z certyfikatem, bo tylko taki najlepszy. I tu przychodzi moment, gdzie trzeba się zastanowić, co to są te certyfikaty, co oznaczają i jak je czytać.

A więc zacznijmy od początku…

Po pierwsze, certyfikat to potwierdzenie, przez niezależną firmę, że dany produkt spełnia konkretne standardy techniczne i jakościowe. Taki certyfikat może odnosić się do procesu produkcji lub do jakości samego produktu. Ważną kwestią jest fakt, że certyfikacja odnosi się tylko do klienta detalicznego. Nie do sprzedaży przemysłowej.

Po drugie, producent, który oznacza swój pellet certyfikatem, poświadcza, że ma prawo do używania tego znaku oraz indywidualnie nadanego numeru. Do takiego oznaczenia mają prawo tylko producenci, których produkt zgodny jest z wymaganymi normami. Co więcej, normy te gwarantują najwyższą jakość spalania, jednoczenie uwzględniając potrzeby środowiska naturalnego.

Najbardziej powszechnymi certyfikatami w Polsce są ENplus oraz DINplus.

Unia Europejska wprowadziła wspólną normę określającą wymagania dla biopaliw stałych, dla wszystkich krajów. W związku z tym Polsce zaczęła obowiązywać od 2011 roku i oznaczono ją symbolem PN-EN 14961:2011 w klasie A1, A2 i B. System certyfikacji ENplus kontrolowany jest przez organizację European Pellet Associations, czyli Europejskie Stowarzyszenie Pelletu. Jest to certyfikat, który odnosi się do procesu produkcji oraz łańcucha dostaw.

Oznaczenia klas jakości pelletu:
– A1 – najwyższej jakości pellet, powstaje z pni drzew oraz pozostałości drzewnych, nie poddanych obróbce chemicznej. Idealny dla kotłów, pieców, palników i kominków.
– A2 – produkowany jest z odpadów drzewnych, kory, gałęzi, konarów, nie poddanych obróbce chemicznej. Są to pellety z większą zawartością popiołów dla urządzeń dużej mocy
– B – najniższa klasa, powstaje z drewna z lasów, plantacji, produktów ubocznych, i pozostałości przemysłu drzewnego. Są to pellety przemysłowe.

Certyfikat DINplus jest przyznawany w Niemczech i oznacza najwyższą powtarzalność jakości pelletu. Tu proces certyfikacji odbywa się na podstawie oceny wstępnej i oceny zgodności oraz na podstawie kontroli okresowych. Innymi słowami, zgodnie z systemem okresowych kontroli, producent ma obowiązek regularnie sprawdzać pellet pod względem poziomu wilgotności, ścieralności, gęstości i zawartości wypełniaczy. Co więcej, o certyfikat DINplus mogą ubiegać się wyłącznie producenci, których produkty spełniają normę klasy A1.

Dodatkowo producenci pelletu mogą starać się o jeszcze jeden certyfikat – FSC.

Forest Stewardship Council (FSC) jest to międzynarodowa niezależna organizacja, której celem jest promocja proekologicznych zachowań w zarządzaniu zasobami leśnymi na całym świecie. Jednak, aby otrzymać taki certyfikat, firma musi przejść szereg restrykcyjnych wymogów. W związku z tym klient ma pewność,  że  drewno, z którego wykonywany jest pellet, pochodzi z rzetelnych i odpowiednio wybranych źródeł.