Wiemy jak ważna jest dobra jakość pelletu dlatego, tylko taki, staramy się mieć w naszej ofercie. Również, to głównie dla Was, regularnie poszerzamy swoją wiedzę. Aby móc mieć większą kontrolę nad jakością naszego asortymentu, postanowiliśmy podnieść kwalifikacje. W dniu 08.02.2019 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu “Pobieranie próbek biopaliw stałych wg PN-EN ISO 18135:2017-06”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkolenia Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego  Sp. z o.o.

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu pobierania próbek biopaliw stałych.

Program szkolenia obejmował:

  • Pobieranie próbek,
  • Przygotowanie próbek,
  • Tworzenie schematu próbobrania,
  • Wyznaczanie minimalnej wielkości próbki pierwotnej,
  • Wyznaczenie minimalnej ilości próbek pierwotnych,
  • Metody pobierania próbek pierwotnych biopaliw stałych,
  • Wyposażenie stosowane do pobierania próbek i przygotowania do badań,
  • Zabezpieczenie pobranej próbki paliwa stałego,
  • Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych,