Zakończenie  terminu składania ofert na zapytanie ofertowe

Zamawiający:

 Opałownia Łukasz Kuberacki

Klępino 49

73-110 Stargard

NIP 854 212 95 79

 Zakańcza termin składania ofert dotyczących zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Adaptacja budynku gospodarczego – prace remontowo-modernizacyjne”

W ramach realizacji operacji:

„Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby rozwoju firmy w miejscowości Klępino 49, gmina Stargard”

objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania ofert na prace remontowe zostaje zakończony z powodu zmian oraz podziału zapytania.

Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

Nowe zapytania oraz termin ich składania zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.