Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe

Zamawiający:

 Opałownia Łukasz Kuberacki

Klępino 49

73-110 Stargard

NIP 854 212 95 79

 

 Przedłuża termin składania ofert dotyczących zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Adaptacja budynku gospodarczego – prace remontowo-modernizacyjne”

W ramach realizacji operacji:

„Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby rozwoju firmy w miejscowości Klępino 49, gmina Stargard”

objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania ofert na prace remontowe zostaje przedłużony do dnia 14.01.2021

Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert[pobierz]