ZAPYTANIE OFERTOWE – ślusarka/stolarka okienna

Zamawiający:
Opałownia Łukasz Kuberacki
Klępino 49
73-110 Stargard
NIP 854 212 95 79

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby rozwoju firmy w miejscowości Klępino 49, gmina Stargard”

objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe Opałownia Łukasz Kuberacki

Przedmiar ślusarka okienna

Załącznik nr 1 do zapytania