ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – prace budowlane – zmiana zakresu prac

Zamawiający:
Opałownia Łukasz Kuberacki
Klępino 49
73-110 Stargard
NIP 854 212 95 79

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby rozwoju firmy w miejscowości Klępino 49, gmina Stargard”

Objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania ofert na prace remontowe obowiązuje do dnia 18.01.2021.

Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Zapytanie ofertowe Opałownia Łukasz Kuberacki

Przedmiar Prace budowlane

Załącznik nr 1 do zapytania